Je fajn vědět, odkud a kam návštěvníci z vašeho webu odcházejí. Určitě je více způsobů jak na to. Já popíšu postup, jak to udělat pomocí událostí propisujících se do Google analytis. Používám GTM raději v angličtině, tak se nelekejte.

Pokud potřebujete trochu teorie o událostech v Google Analytics (GA), najdete ji tady: Události, Události v GTM(Google Tag Manager)

Předpoklady:

 • Máte web =oD
 • Máte na něm Google Tag Manager (2.0) a v něm Google Analytics (Universal)
 • Do všeho máte administrátorský přístup
 • Máte rozšíření do chromu WASP, nebo Dataslayer (používám tento)

Co bude třeba vytvořit:

 • 1 x Proměnnou (Variable) – jenom zaškrtnete vestavěnou proměnnou (Built-in Variables)
 • 1 x Pravidlo (Trigger) – Když se klikne na odchozí odkaz…
 • 1 x Značku (Tag) – Ten to pošle do analytiky

Tak a jdeme na to:

Příprava (Proměnné)

Nejdříve je třeba povolit vestavěnou proměnnou Click URL (viz obrázek), která je potřeba, aby se zaznamenávaly kliknutí na odkazy. Takže zatím jednoduché. Dále povolíte Page URL, ta je k tomu, abychom věděli, ze které stránky návštěvník odešel.

Vestavěná proměnná

Vytvoření pravidla (Trigger)

Triggers > New

Zvolíte událost typu Click a necháte přednastavenou prodlevnu (max.) 2000 milisekund. Ta je tam proto, aby se událost stihla načíst a odeslat do GA.

Update: Odškrtněte/Nezaškrtávejte možnost Wait for tags. 

Update: Odškrtněte/Nezaškrtávejte  možnost Check Validation. Může to způsobit problémy.

Pravidlo (Trigger) se aktivuje když je kliknuto na odkaz, který neobsahuje název mé domény. A spustí se v tom samém okamžiku.

pravidlo

Vytvoření značky (Tagu)

Tags > New

Pak stačí postupovat podle obrázku (níže). Vyberete Produkt – Google Analytics, typ značky – Univerzal Analytics. Pak jen nakonfigurujete zančku. Vezmu to popořádku, aby to bylo jasnější:

 1. Tracking ID – tady jsem si vytvořil proměnnou – konstantu – {{GA ID}}, abych pořád nemusel hledat a zadávat číslo měření. Takže sem přijde číslo měření.
 2. Track type – je Událost (event) – který se pak posílá do GA.
 3. Category – Kategorie události
 4. Action – Akce události – sem přijde dříve povolená vestavěná proměnná {{Click URL}} – URL odkazu, na který je klikáno
 5. Label – Štítek události – Proměnná {{Page URL}} – na které stránce bylo kliknuto
 6. Fire On – Spustit při kliknutí (Click) – zobrazí se nabídka Pravidel (triggerů), vyberte, v našem případě: Odchozí link.
 7. Uložte tag.

znacka

Kontrola(!) – aby se vám to nerozbilo

Vedle tlačítka “Publikovat” je šipka, pod kterou se vysune menu. Potřebujeme teď zkontrolovat, jestli jsem všechno nastavili správně, abychopm nšco nerozbili. Klikněte na “Náhled”.

Teď přejděte na web, na kterém budete linky měřit. V mém případě: ondrasubrt.cz

hotovo

Na webu se zobrazí lišta Google Tag Manageru, kterou nemůžete přehlídnout. (Popis přijde někdy příště)

Teď je důležitější použít dataslayer, který jsem zmiňoval na začátku. Ten je nainstalovaný v Developer Tools (Pravým myšítkem > zkontrolovat prvek, nebo, klávesová zkratka CMD+ALT+I)

Slouží k tomu, že ukáže, co se posílá do GA.

kontrola_2

Připravil jsem si odkaz vedoucí z webu na facebook. Když na něj kliknu, v dataslayeru se mi ukáže, jestli a co se poslalo.

datraslayer

 

Hotovo

Pokud vše fuguje jak má, Vrátíte se do GTM a místo Náhledu stisknete červené tlačítko “Publikovat”.

V analytice Pak můžete kontrolovat v Chování > Události > Přehled. Ihned můžete vidět v nabídce V reálném čase > Události

Ga